Cultuureducatie in
Bodegraven-Reeuwijk

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Daarom geven zij subsidie aan culturele initiatieven op scholen door het gehele land. Het Fonds voor Cultuurparticipatie investeert sinds 2013 in het programma van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

Deze subsidieregeling is onderdeel van het landelijke programma dat, samen met het Ministerie van OCW en het LKCA, wordt uitgevoerd. Naast subsidies, maken ook onderzoek, kennisdeling, promotie en bestuurlijke afspraken onderdeel uit van dit programma.

Meer info over Fonds voor Cultuurparticipatie

Werkgroep CmK Regio Midden-Holland

Cultuureducatie met Kwaliteit wordt, in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gecoördineerd door Suzanne van den Hondel van What the K*nst. Daarnaast valt CmK onder de subsidieaanvraag van Regio Midden-Holland.

CmK Midden-Holland wordt aangestuurd door werkgroep Midden-Holland. Deze werkgroep bestaat uit coördinatoren uit diverse betrokken gemeenten. De betrokken gemeenten zijn onder leiding van de regio ambtenaar (Isabella Dijkgraaf) en een penvoerder vanuit Cultuureducatiegroep. De coördinatie in de verschillende gemeenten wordt gedaan door: Cultuurhuis Garenspinnerij, Brede School Gouda, Stichting Vonk, Stichting Cultuurvijver en door What the K*nst.

Meer info over Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatiegroep

Voor de nieuwe subsidieperiode van Cultuureducatie met Kwaliteit hebben diverse gemeenten van Midden-Holland aan “Cultuureducatiegroep” gevraagd op te treden als penvoerder. Cultuureducatiegroep (CEG) heeft namelijk de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het penvoerderschap in regio Holland-Rijnland.

Cultuureducatiegroep onderscheidt zich door vanuit het onderwijs te kijken naar cultuureducatie. De komende periode zal CEG in samenwerking met de Cultuurnetwerker (Isabella Dijkgraaf), Cultuurhuis Garenspinnerij, Brede School Gouda, Stichting Vonk, Stichting Cultuurvijver en What the K*nst werken aan nieuwe doelstellingen.

Meer info over Cultuureducatiegroep

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is een matchingsregeling. Dit houdt in dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk jaarlijks cultuureducatie voor diverse scholen subsidieert. Het bedrag dat de gemeente besteed aan cultuureducatie wordt door het Fonds Cultuurparticipatie vastgesteld. Ditzelfde bedrag komt ter beschikking voor Cultuureducatie met Kwaliteit.

Meer info over gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Cultuurcoaches

Voor intensieve begeleiding op scholen en bij culturele aanbieders werken we samen met opgeleide cultuurcoaches. In Bodegraven-Reeuwijk is Lucienne de Valk de aangestelde cultuurcoach.

Lucienne Valk