Cultuureducatie in
Bodegraven-Reeuwijk

Welkom op het platform voor cultuureducatie in Bodegraven-Reeuwijk

Cultuureducatie daagt je uit om vanuit een ander perspectief naar de dingen om je heen te kijken. Het zet je aan tot nieuwsgierigheid, laat je zoeken naar nieuwe oplossingen en leert je creatief denken. Dit zijn vaardigheden die in onze maatschappij steeds belangrijker worden. Cultuureducatie valt in te delen aan de hand van de volgende disciplines: beeldend, dans, erfgoed, media, literatuur, muziek en drama. Bij deze disciplines hebben wij passende activiteiten van culturele aanbieders die gericht zijn op het basisonderwijs.

Deze website is ontwikkeld om cultuureducatie in de gemeente toegankelijker te maken voor scholen. Scholen kunnen op deze website cultuureducatie vinden die passend is bij het (thematisch)onderwijs en soms zelfs ter vervanging van andere onderwijsactiviteiten kan dienen. Leerkrachten kunnen via het zoeksysteem cultuureducatie vinden op leerjaar, thema, kunstdiscipline of aanbodsdoelen. Er kan ook aanbod op maat worden ontwikkeld. Neem hiervoor contact met ons op.

Stel hier je vragen!

 

What the K*nst
Deze website is mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is Suzanne van den Hondel van What the K*nst coördinator voor CmK. Suzanne is vakdocent dans voor het primair onderwijs en onderzocht tijdens haar masteropleiding de mogelijkheden voor vakoverstijgend leren door middel van kunst. Haar doel is dat alle kinderen op de basisschool kwalitatief goed cultuuronderwijs krijgen, zodat ze opgroeien als creatieve en kritische mensen. Vanuit dit doel is Suzanne werkzaam als coördinator en cultuurcoach voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Suzanne adviseert en traint leerkrachten, interne cultuur coördinatoren, schooldirecteuren en kunstaanbieders in Bodegraven-Reeuwijk op het gebied van cultuureducatie.

De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit biedt (financiële) mogelijkheden voor iedere school en aanbieder in Bodegraven-Reeuwijk. Ben jij een school of aanbieder en wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Ik wil kennismaken met Suzanne

 

Cultuurcoach
Lucienne de Valk is aangesteld als cultuurcoach in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het doel van een cultuurcoach is om scholen te ondersteunen bij cultuureducatie met kwaliteit. Lucienne is op de Hogeschool voor Kunsten afgestudeerd in de vakken Klassiek Slagwerk en Harmonie Fanfare Directie. Daarnaast heeft ze na het behalen van deze diploma’s nog extra cursussen gevolgd op het gebied van orkestdirectie, muziek programmering, muziekproductie en het lesgeven via procesgerichte didactiek.

Haar doel is dat alle kinderen op de basisschool kwalitatief goed cultuuronderwijs krijgen, zodat ze opgroeien als zelfstandige, creatieve en kritische mensen. Lucienne adviseert en traint leerkrachten, interne cultuur coördinatoren, schooldirecteuren en kunstaanbieders in Bodegraven-Reeuwijk op het gebied van cultuureducatie.

De komende jaren wilt Lucienne met iedere basisschool in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk werken naar een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Dit kan bijvoorbeeld door kunstaanbieders uit de regio aan een school te koppelen voor kunstprojecten, leerkrachten te trainen in het geven van cultuuronderwijs of een vaste vakdocent aan de school te koppelen voor meer structurele kunstlessen.

Ik wil kennismaken met Lucienne